Ancient China and its Eurasian Neighbors

Autor: 

Katheryn M. Linduff , Yan Sun , Wei Cao , Yuanqing Liu

Editor: 

Cambridge University Press

ISBN: 

9781108418614

Publicado: 

2017